Poznaj mnie...

Nazywam się Łukasz Pabiś, mam 30 lat i ubiegam się o mandat radnego w okręgu numer 4 obejmującym swoim zasięgiem dzielnice Ostatni Grosz, Raków i Wrzosowiak.

image

Z wykształcenia jestem ekonomistą

- absolwentem finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz zarządzania instytucjami publicznymi na Politechnice Częstochowskiej. W ostatnim czasie odbyłem studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Obszar moich zainteresowań naukowych skupia się na szeroko pojętej partycypacji społecznej oraz zarządzaniu publicznym - szczególnie na jego nowych nurtach, czyli Nowym Zarządzaniu Publicznym oraz Zarządzaniu Partycypacyjnym. Jestem autorem publikacji dotyczących wymienionych zagadnień (ich spis poniżej). W 2014 r. za swoją pracę magisterską (Wpływ rad dzielnic na kreowanie polityki miasta) zostałem nagrodzony w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy.

Działalność społeczna

W latach 2007-2015 byłem członkiem Rady Dzielnicy Raków, pełniąc kolejno funkcję Członka Zarządu, Sekretarza, a w latach 2014-15 Przewodniczącego Rady Dzielnicy. W ciągu 8 lat społecznej pracy, dzięki zgodnej współpracy członków Rady Dzielnicy, ich zaangażowaniu i pracy, udało się przekonać radnych miejskich i prezydenta do zrealizowania takich inwestycji jak: budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, remonty m. in. ulic Witkiewicza, Perla i wielu innych oraz całkowitego remontu Placu Orląt Lwowskich, a także większych i mniejszych zadań, z którymi do Rady zgłaszali się mieszkańcy Rakowa. We wcześniejszych latach często angażowałem się w działalność organizacji pozarządowych.

Image
Image

Zawodowo

od kilku lat jestem związany ze służbą publiczną, którą większość nazywa polityką (zdecydowanie bardziej wolę to określenie, bo tak traktuję swoją pracę). Obecnie współpracuję z poseł Izabelą Leszczyną - byłą wiceminister finansów, a obecnie członkiem Gabinetu Cieni - wykonując pracę Dyrektora Biura Poselskiego. Odpowiadam za kontakt z wyborcami oraz wszelkie aspekty administracyjne. Z racji swojego wykształcenia i specjalizacji służę Pani poseł swoją wiedzą i doświadczeniem. Więcej o moim wykształceniu i doświadczeniu możecie Państwo przeczytać w moim CV (poniżej).

Prywatnie

jestem mężem Idy i ojcem 1,5 rocznego Nikodema. 

Image
Image

Czas wolny

spędzam zawsze aktywnie - jestem kolarzem amatorem, biorę udział w licznych wyścigach organizowanych w całej Polsce. Rocznie, na rowerze, przejeżdżam ponad 15 tys. kilometrów. Rower traktuję jako swój główny środek transportu.

Zachęcam Państwa do bliższego zapoznania się z moimi propozycjami - moim programem. Zachęcam Państwa również do śledzenia mojej strony internetowej oraz profilu na facebook-u na których zamieszczam swój kampanijny videoblog - wierzę, że taka forma komunikacji jest lepsza niż wiszące wszędzie i szpecące przestrzeń publiczną plakaty, z których nia da sie przecież wyczytać co wspólnie możemy zrobić.

Proszę o Państwa głosy - Łukasz Pabiś - kandydat Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna do Rady Miasta Częstochowy - okręg nr 4 Ostatni Grosz, Raków i Wrzosowiak, 4-ty na liście.

Służyć mieszkańcom. Z pasją.

Spis publikacji naukowych

1

Idea budżetu partycypacyjnego i jego promocja jako wyraz orientacji władz miasta na potrzeby mieszkańców. Przykład Częstochowy

(wpółautorstwo), Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
2

Wpływ rad dzielnic na kreowanie polityki miasta – analiza przypadku miasta Częstochowy

(współautorstwo) 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
3

Poziom partycypacji społecznej a frekwencja wyborcza

Aktualne problemy prawa wyborczego, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015
4

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta Częstochowa

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2016 (http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/Wsparcie-ma-ych-i--rednich-przedsi-biorstw-na-przyk-adzie-miasta-Cz-stochowa.pdf)
5

Wykorzystanie wybranych narzędzi New Public Management oraz zarządzania partycypacyjnego w zarządzaniu gminą na przykładzie miasta Częstochowy

Częstochowa miasto 2.0. Zarządzanie w metropolii, Fundacja Instytut Samorządowy, 2016
6

Zrównoważony rozwój w kontekście nowych koncepcji zarządzania publicznego New Public Management i Public Governance

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 2017 (http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/z25t2/1.pdf)
7

Wpływ Rad Dzielnic na kreowanie polityki miasta

Praca magisterska, nagroda III-go stopnia Prezydenta Miasta Częstochowy w konkursie na najlepszą pracę magisterską
Copyright ©2014-2020 lukaszpabis.pl - "Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska"
projekt i realizacja - Strony www Częstochowa - 4xm.pl