Image

Zapraszam do zapoznania się z moim programem.

W Częstochowie dobrze powinien się czuć ośmiomiesięczny niemowlak, ośmioletni uczeń szkoły podstawowej, osiemnastolatek szykujący się do matury, osiemdziesięciolatek cieszący się jesienią życia i każdy inny mieszkaniec, niezależnie od wieku, płci, wyznania, narodowości czy poglądów. Częstochowa należy do Ciebie, Twoich rodziców, dzieci, najbliższych, Twoich sąsiadów i ludzi, których codziennie mijasz na ulicy. Praca na rzecz mieszkańców to służba. Ja tę służbę traktuję niezwykle poważnie, dlatego zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem wyborczym.

To Rada Miasta ustala budżet, a przez to może wyznaczać kierunki rozwoju miasta i poszczególnych dzielnic. Dlatego moja oferta i propozycja kontraktu (więcej wkrótce), który chciałbym zawrzeć z mieszkańcami dotyczy zarówno spraw ogólnomiejskich jak i dotyczących bezpośrednio Ostatniego Grosza, Rakowa i Wrzosowiaka.

Jako ekonomista, doskonale orientujący się w aspektach finansów samorządu, korzystając także ze swojego doświadczenia 8 lat pracy w Radzie Dzielnicy Raków, nie zamierzam obiecywać Wam drugiego Las Vegas na Placu Biegańskiego i autostrady do nieba. Moje propozycje są realne, przemyślane, a przede wszystkim skonsultowane z Państwem podczas wielu godzin rozmów poprzedzających decyzję o starcie.

Swój program podzieliłem na dwie części. Pierwsza dotyczy całego miasta, druga dzielnic: Ostatni Grosz, Raków i Wrzosowiak. Program cały czas ewoluuje - każdy z Państwa, kto podzieli się ze mną swoim spostrzeżeniem, może czuć się jego współautorem.

Miasto przyjazne mieszkańcom

1

Zmiana sposobu zarządzania miastem

W zarządzaniu miastem należy jak najpełniej wykorzystywać narzędzia i instrumenty dostarczane przez Nowe Zarządzanie Publiczne i Zarządzanie Partycypacyjne, które korzystają z najlepszych doświadczeń międzynarodowych oraz doświadczeń sektora prywatnego, gdzie relacje oparte są rzeczywistym partnerstwie
2

Zwiększenie poziomu partycypacji społecznej

Działania na rzecz promocji narzędzi partycypacji społecznej, w tym sukcesywne zwiększanie wielkości Budżetu Obywatelskiego oraz stworzenie nowego modelu Rad Dzielnic zapewniającego realny wpływ jednostek pomocniczych na rozwój miasta
3

Polityka rowerowa

Opracowanie dokumentu pt.: "Polityka rowerowa miasta", powołanie profesjonalnego oficera rowerowego w randze pełnomocnika prezydenta, rozbudowa systemu roweru miejskiego, zachęty dla młodzieży szkolnej do korzystania z rowerów, program "Bezpieczny rowerzysta"

Czyste powietrze, aktywny senior, sport dla wszystkich

4

Ochrona środowiska (smog i zieleń miejska)

Zinwentaryzowanie źródeł ciepła (piecy), dalsza wymiana piecy na ekologiczne (zwiększenie środków w budżecie na ten cel), instalacja stacji pomiarowych w każdej dzielnicy, ekopatrol straży miejskiej, działania edukacyjne, wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, kwietne trawniki, nowe parki i tereny zielone
5

Polityka senioralna

Upowszechnienie “kopert życia”, powołanie “złotej rączki Seniora”, upowszechnienie wśród Seniorów opasek ICE, doprowadzenie do regularnych przeglądów siłowni pod chmurką
6

Sport dla wszystkich

Dalsza budowa i rozbudowa boisk przy szkołach, zmiana sposobu finansowania klubów sportowych w Częstochowie, modernizacja (budowa) Miejskiego Stadionu Piłkarskiego

Infrastruktura i zdrowie

7

Infrastruktura

Nowa linia tramwajowa na Parkitkę, zapobiegnięcie paraliżowi komunikacyjnemu miasta podczas skumulowania się inwestycji infrastrukturalnych, pilne remonty dróg lokalnych (po zakończeniu dużych inwestycji infrastrukturalnych)
8

Zdrowie

Utrzymanie dotychczas funkcjonujących programów zdrowotnych oraz utworzenie nowych, szczególny nadzór na Miejskim Szpitalem Zespolonym

Propozycja dla kobiet

9

Świadomość

edukacja seksualna i antyprzemocowa
10

Zdrowie

opieka medyczna na najwyższym poziomie, profilaktyka i szczepienia (m. in. przeciw HPV)
11

Równość

równe zarobki dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, równy dostęp kobiet do pracy w administracji samorządowej

Dostępny dla mieszkańców

12

Uczestnictwo w spotkaniach Rad Dzielnic

obowiązkowe uczestnictwo w posiedzeniach Rad Dzielnic Ostatni Grosz, Raków i Wrzosowial
12

Dyżury w każdej dzielnicy

przynajmniej jeden dyżur w tygodniu, 1 tydzień = 1 dzielnica
13

Ogólnodostępny numer telefonu (504 256 174)

mieszkańcy mogą skontaktować się w każdej sprawie

Infrastruktura w dzielnicach - cz. 1

14

Zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu południowych dzielnic miasta

w trakcie remontu DK1
15

Remont Alei Niepodległości

Wspólnie naprawmy Częstochowę

16

Portal do zgłaszania przez mieszkańców drobnych miejskich usterek

wzorowany na rozwiązaniu naprawmy.starachowice.eu

#PułkownikiDoBibliotek

16

Akcja przekazania do filii biblioteki publicznej książek

Copyright ©2014-2020 lukaszpabis.pl - "Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska"
projekt i realizacja - Strony www Częstochowa - 4xm.pl